สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประสัมพันธ์ทั่วไป

.

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 1-  11  ก.พ. 2562

ต้อนรับท่านผู้บริหารคนใหม่ พร้อมด้วยคุณครูคนใหม่


 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

14 -  15  ก.พ. 2562

 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงใหม่


 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

18  ก.พ.  2562

 กิจกรรม เวียนเทียน วันมาฆบูชา            


 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

18  ก.พ. 2562

 กิจกรรมลูกเสือ  day  camp


ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน

 21 ก.พ. 2562

 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ขึ้นรถไฟ  ไปลำปาง  และไปสวนสัตว์

 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน
Tags :

view