สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประสัมพันธ์ทั่วไป

.

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 1-10  ต.ค. 61

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

    ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

 28 ก.ย. ุ61

งานเกษียณอายุพนักงานเทศบาลโรงเรียนเทศบลวัดเชียงยืน

  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

13 ต.ค. 61

 ครูร่วมถวายบังคมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 9
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ             

 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

12 - 14 ต.ค. 2561

ครูดนุโชติ ชัยชะนะ ร่วมอบรมเวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การสร้าง นวัตกรรม Mind Storming พื้นที่ภาคเหนือ   โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรื่ ณ โรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่


  ครูดนุโชติ   ชัยชะนะ

 22  ต.ค. 2561

 ผู้บริหารพร้อมด้วยครู นักเรียน  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่


 ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

2 พ.ย. 2561 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561

ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

4  พ.ย. 2561

ร่วมงานทำบุญกฐิน  ;วัดเชียงยืน  ประจำปี 2561  

ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน

7  พ.ย. 2561

นักเรียนรับทุนการศึกษาญึ่ปุ่น ปีการศึกษา2561


 ผู้บริหาร  , ครูวิชญ์วัล

13พ.ย. 2561

ประชุมการแบ่งสายกีฬานักเรียนอปท. นครพิงค์เกมส์


ผู้บริหาร ,  ครูสายสมร
Tags :

view