สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

 @  รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์กระทงใบตอง ระดับเทศบาล และ เหรียญทอง  ระดับภาคเหนือ

 @  รางวัลชนะเลิศ โครงงานนักเรียน สาระสุขพลศึกษา งานแข่งทักษะวิชาการ   และ  เหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ

 @  รางวัลชนะเลิศการประกวด รำวงมาตรฐาน  สาระศิลปะ ฯ  งานแข่งทักษะวิชาการ   และ  เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ

@  เป็นตัวแทนการประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ได้รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ

view