สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

  ปี   2558


โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรักการอ่าน 2558 จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้


1. การประกวดการเล่านิทานมีชีวิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2. การตอบคำถามฉับพลัน ระดับ ป.1-3 ด.ช.หน่อแสง ลุงผลิ่ว ได้รับรางวัลรองชน ะเลิศ อันดับ 2

3. การตอบคำถามฉับพลัน ระดับ ป.4-6 ด.ญ.แสงอ่อน ขยันกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ปี  2559

1. ได้รับรางวัลที่ 2  การสวดสรภัญญะในงานพุุทธมามะกะ ประจำปี 2559   ที่พุทธสถาน  เชียงใหม่

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ ระดับเทศบาล

3. ได้รับรางวัลที่ 1   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับเทศบาล

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์  ปี 2559 เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ  ด.ญ. ภัทรวัลย์   หมื่นรัตน์ 

5.  ได้รับรางวัลชมเชย  การตอบปัญหาธรรมมะ  ในสัปดาห์พุทธศาสนา  วันเข้าพรรษา วันอาสฬหบูชา

6.  การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จ.เชียงใหม่ประจำปี 2559 นักเรียน  ได้รางวัล 2 เหรียญได้แก่  1.เหรียญเงิน...นักกีฬาชาย การแข่งขันขว้างถุงทราย2.เหรียญทองแดง...นักกีฬา

     หญิง การแข่งขันกระโดดสูง

7. นักเรียนแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ได้รับรางวัลดังนี้  1. เหรียญทอง และ เหรียญเงิน หมากฮอส รุ่น 12 ปีชาย    2. เหรียญทองแดง หมากรุก รุ่น 12 ปีชาย

8.  นักกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลดังนี้           1. รางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว         2. รองชนะเลิศอันดับ2 ชายคู่


ปี 2556   

    

 view