สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการ No foam  No  Plastic

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ รับนโยบาย  โครงการ No foam  No  Plastic

เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียน  จัดกิจกรรม  เช่น ให้ความรู้นักเรียน รณรงค์  No foam  No  Plastic เช่น งดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก

 ในการใส่อาหาร  ขนม   จัดเก็บถุงนมม้วนเก็บให้เรียนบร้อยก่อนทิ้งขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ  

                                                   

                                                     

  นักเรียนดูวีดีโอ ความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญตามโครงการ

 จัดเก็บถุงนม รีไซเคิล บูรณาการชิ้นงานประดิษฐ์ 

อบรมชี้แจงนโยบาย โครงการโครงการ No foam  No  Plastic

ให้กับ แม่ค้าผู้ประกอบการในโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือ 

 
    
                                                   


                                                     

  

view