สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

   วิดีโอเทกลุ่มสาระคณิต วิทย์ และภาษาอังกฤษ

   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คนิคการสอน

    วิดีโอ การดำเนินงาน โนโพม โนพลาสติก

    วิดีโอเพลงเล่าขานตำนานวันลอยกระทง โดยครูอุทัยธนา  มหามิตร 

view