สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการป้องกันยาเพติด    ผู้รับผิดชอบ  นายดนุโชติ  ชัยชะนะ


ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่


คลิกดูวิดีโอโรงเรียนปลอดบุหรี่  โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน


กิจกรรมโครงการ

   เดินรณรงค์โครงการเกี่ยวกับติดยาเสพติด ร่วมกับ กิจกรรมการเดินร่วมใจสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้  เนื่องในวันยาเสพติด

กิจกรรม  โครงการ D.A.R.E. โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อบรมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด น.ร. ชั้น ป.5 - 6

 

view