สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเคร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเคร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ ๕ “รักษ์ป่าในเมืองใหญ่ รักษ์ลมหายใจของคนเมือง”

 ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น เชียงใหม่

view