สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐นักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทั

๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐นักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทั

๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก

ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์

ได้รางวัล เหรียญเงิน การประดิษฐ์กระใบตอง

view