ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

ข่าวประสัมพันธ์ทั่วไป.วัน เดือน ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบ 3 ก.ค. 61ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครูชาลิสา ดวงแสง พร้อมทีมงาน 5 ก.ค. ุ61อบรมเชิงปฏิบัติการ กาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหาร /ครูวิชญ์ชวัล กันทาแจ่ม6. ก.ค. 61ประชุมผู้ปกครอง แจกค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์ การเรียน ครูพิชญดา ธา....

อ่านต่อ
กิจกรรมภาพเฟสบุ๊คโรงเรียน

กิจกรรมภาพเฟสบุ๊คโรงเรียน

 

เชิญคลิกดูกิจกรรมที่ เฟสบุ๊คโรงเรียยนเทศบาลวัดเชียงยืนได้ที่นี่

อ่านต่อ
จามจุรีสารสัมพันธ์

จามจุรีสารสัมพันธ์

 

เชิญผู้สนใจ....ข่าวสารกิจกรรมรั้วเขียวขาวจามจุรีคลิกเลือกดูกิจกรรมจามจุรีสารประจำเดือนได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

อ่านต่อ
view