สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประสัมพันธ์ทั่วไป

.

4 มิ.ย. 62 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ กองกิจกรรมหลัก งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ภาคเหนือ

5 - 6 มิ.ย. 62 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.ระดับภาคเหนือ ณ เทศบาลนครเชียงราย

5 มิ.ย. 62 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.ระดับภาคเหนือ ณ เทศบาลนครเชียงราย

ผลการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน เด็กหญิงบุษบา เบือกขุนทด ได้ลำดับที่ 6 (เหรียญเงิน) / การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงโสพิณ ศรีเมือง ได้ลำดับที่ 53 (เข้าร่วม) ค่ะ

6 มิ.ย. 62 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

8 มิ.ย. 62  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปตองชูตติ้ง รุ่นอายุ 12 ปี หญิงและ 12 ปีชาย ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในรุ่น 12 ปีหญิง เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงแก้ว

ชั้นป 4/1 ค่ะ ครูพละไม่ได้เล่นกีฬาเก่งทุกอย่าง แต่เราควรส่งเสริมเด็กให้เขาได้เล่นกีฬาที่เขาชอบ ได้เจอโค้ชที่เก่งๆและพัฒนาตัวเขาเองให้เก่งขึ้นค่ะ

13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

13 มิ.ย. 62 ครูสุรการ สร้อยเรืองศรี เข้าร่วมโครงการอบรมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

17 มิถุนายน 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

20  มิถุนายน  2562    พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 หน่วยพิธีประตูช้างเผือก

21 มิถุนายน 2562     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการข้อมูลในระบบคลังข้อสอบ โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ระบบคลังข้อสอบ(ครั้งที่ 2)ณโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

22 มิ.ย. 62    คณะครูเข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

24 มิ.ย. 62    กิจกรรมการเดินรณรงค์ เชียงยืนร่วมใจฯและ สุนทรภู่


Tags :

view