สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

27 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพรรัชกาลที่ 10

               

                                                                                        27  กรกฎาคม   2563   โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ 
                                                                    วันเฉลิมพระชนมพรรษา    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10                                                     

Tags :

view