สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขันทักษะวิชาการ ม.สาธิตราชภัฎ

 21 กุมภาพันธ์ 2563   นำนักเรียนไปแข่งทักษะวิชาการ  ที่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยเชียงใหม่

ทักษะการแข่งขันเกม ROV   แข่งส้มตำลีลา แข่การคัดลายมือภาษาจีน ภาษาไทย  การแข่งขันประดิษฐ์ขวดจากวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร   
                                                                                         1.  รองชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือภาษาไทย  
      
                                                                                         2. รองชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือภาษาจีน

3. รองชนะเลิศอันดับ2  การแข่งขันเกม ROV (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Tags :

view