สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แข่งทักษะวิชาการระดับเทศบาล

 5 - 6 กุมภาพันธ์  2563   แข่งทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงใหม่   ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

โรงเทศบาลวัดเชีงยืน ได้รางวัล   รองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน   และ รองชนะเลิศอันดับ 2   โครงงานคณิตศาสตร์  

Tags :

view