สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

1คน 1วิชาการ 1 กีฬา

 กิจกรรม 1 คน 1 วิชาการ  1 กีฬา

นักเรียนเรียนตามความสนใจ ความถนัด ในแต่ละประเภทกีฬา คณะครูนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมกีฬา ทุกบ่ายวันพุธ 

โดยมีครู โค้ช   ผู้ควบคุมดูแลและฝึกสอน   ขอขอบคุณ  เจ้าหน้าที่  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ 

กีฬาแต่ละประเภท มีดังนี้  กรีฑา แบดมินตัน  เปตอง ฟุตบอล  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  หมากระดาน

Tags :

view