สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 หน่วยพิธีประตูช้างเผือก

20  มิถุนายน  2562   เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  ได้ร่วมจัดกันจัด พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่  หน่วยพิธีประตูช้างเผือก

โดยมีข้าราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ประชาชน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ 

Tags :

view