สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2562

13  มิถุนายน  2562  โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จัดกิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการวันสำคัญ

เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่า ครู อาจารย์  กตัญญูกตเวที 

 

Tags :

view