สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศึกษาดูงานการแข่งขันทักษะวิชาการเชียงราย

 

6 มิ.ย. 62 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความยินดี กับบนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

               เด็กหญิงบุษบา      เบือกขุนทด     ได้รางวัล เหรียญเงินอันดับ   6 พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

เด็กหญิงโสภิณ        ศรีเมือง               ได้เข้าร่วมการแข่งขัน   สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

Tags :

view