สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

                                                                      17   พฤษภาคม  2562   โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน   ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตามโครงการวันสำคัญ 

               โดยมีมีกิจกรรม   อบรมจริยธรรมบุคลากรครู  และเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม    น้องอนุบาล อบรมจริยธรรม

  นักเรียนชั้นป. 1-3   อบรมจริยธรรมวัดกู่เต้า    นักเรียนชั้นป 4 - 6  อบรมจริยธรรม วัดโลกโมฬี

หลังจากทำกิจกรรม  นักเรียนชั้น ป. 4- 6 พร้อมคณะครู ไปไหว้พระ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

แสดงความยินดี ครูอุทัยธนา  มหามิตร  ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 

ผู้บริหาร คณะครู อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเชียงยืน

กิจกรรมอบรมจริยธรรม นักเรียน ป.4 - 6    ณ  พระธาตุดอยสุเทพ

 


                 กิจกรรมอบรมจริยธรรม นักเรียน ป.1 - 3   ณ  วัดกู่เต้า                           กิจกรรมอบรมจริยธรรม นักเรียน ป.4 - 6 ณ  วัดโลกโมฬี  น้องอนุบาล วัดเชียงยืน

Tags :

view