สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Day Camp ( เดย์ แคมป์ ) ลูกเสือเนตรนารี

                                                                                 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้นำนักเรียน ชั้น ป. 1 - 6  ลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ

                                                                          ร่วม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี    Day Camp    ที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า  อ. แม่ริม   จ. เชียงใหม่

Tags :

view