สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่"

  

                                                                                        30 - 31  มกราคม  2562  โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  นำโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

                                                                 ครูวรางคณา  คำดอนใจ     ครูพรีรัตน์  เพชรแก้ว   นำนักเรียนร่วมงาน  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ จัดโดย อบจ. เชียงใหม่

                                                                  โดย ผลงานนักเรียน การประดิษฐ์จีบเตยมะกรูด  มะนาว หอม  สาธิต พร้อมจำหน่าย แก่ผู้สนใจ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรม  มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

                                                                                                        

Tags :

view