สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้อนรับท่านผู้บริหารพร้อมด้วยคุณครูคนใหม่

                                                                               

                                                              ยินดีต้อนรับ  ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูคนใหม่  สู่รั้วจามจุรีเขียวขาว  โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

                                                          

                                                             ท่านผู้อำนวยการ  นายพิทยา   ศรสุวรรณ    ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

                                                             คุณครูกุลริสา ทาทะลักษณ์     

                                                             คุณครู วิมลลักษณ์   พัฒน์ภัทรสกุล

                                                             คุณครูมัลลิกา    อุดมวงษ์

                                                             

                                                                                     


                                                             

                                                            

Tags :

view