สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แสดงความยินดีเด็กดีเด่นระดับเทศบาล

 12  มกราคม 2562   ผู้บริหาร ร่วมกับคณะครู แสดงความยินดีเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาสวัดเชียงยืนเป็นตัวแทน

เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่นระดับเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่   

เด็กชายตรัยคุณ   ลุงซัน

Tags :

view