สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเด็กแห่งชาติปี2562

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  2562

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนของรางวัลมากมาย  กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี  มอบรางวัลเด็กดีเด่น  

Tags :

view