สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารพร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ผู้บริหารพร้อมด้วยครู นักเรียน  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทรงเปิดนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

Tags :

view