สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครูดนุโชติ ชัยชะนะ ร่วมอบรมเวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฯ

๑๒ – ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑

ครูดนุโชติ ชัยชะนะ ร่วมอบรมเวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การสร้าง นวัตกรรม Mind Storming

พื้นที่ภาคเหนือ   โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรื่ ณ โรงแรม ไอบิส สไตส์ เชียงใหม่

Tags :

view