สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานเกษียณอายุ 61

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  มีพนักงานเทศบาล เกษียณอายุราชการ รวม 5 คน  ดังนี้

      1. ท่านผอ. สุนี   เกิดมงคล   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                                                                   2. ครูนฤมล  จันทระ            ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                                                   3. ครูธัญลักษณ์   ไชยวงศ์    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                                                   4. ครูมุกดา       หาได้          ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                                                   5. ครูรินทอง     ทับทิม         ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิศษ         

ชมภาพบรรยากาศ งานเกษียณอายุ ค่ะ

           

        

Tags :

view