สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

๒๖ กรกฎาคม   ๒๕๖๑

                                พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

Tags :

view