สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจรรมวันเข้าพรรษา

๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดเชียงยืน  วัดกู่เต้า วัดเชียงมั่น วัดล่ามช้าง และวัดแสนเมืองมาหลวง

Tags :

view