สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แข่งทักษะวิชาการ

๗ - ๑๐ กรกฎาคม   ๒๕๖๑ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ณ  เทศบาลเมืองแม่สอด  จ.ตาก

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ  ที่อ.แม่สอด  จ.ตาก

                                                      ได้รางวัล ดังงนี้

                                                                             1.  ชนะเลิศที่ 1  เหรียญทอง สื่อการสอนครูภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนแข่งขันที่ภูเก็ตในระดับประเทศ  

                                                                                  ครูพรรณี   เนตรตระสูตร

                                                                             2.  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
                                                                             

                                                                             3.  เหรียญทอง การประกวดการรำวงมาตรฐาน  สาระศิลปวัฒนธรรม
 

                                                                             4.  เหรีญทอง  การประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตอง 

Tags :

view