สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

20 มิ.ย. 61 ผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันควบคุมยุงลายไข้เลือดออก

                                                                             

  

                                                                                         20  มิ.ย. 2561   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  นางสุนี  เกิดมงคล 

                                                                             ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและควบคุมยุงลายไข้เลือดออก  ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

Tags :

view