สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หน้าแรก

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  เลขที่ 1   ถ.สนามกีฬา  อ. เมือง  จ.เชียงใหม่  

สังกัดสำนักการศึกษา   เทศบาลนครเชียงใหม่

คลิกดูวิดีโอประวัติครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 


            ผอ.สุนี เกิดมงคล         ครูนฤมล  จันทะระ    


            ครูมุกดา  หาได้       
ครูธัญลักษณ์  ชูวงศ์       ครูรินทอง  ทับทิม

    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

ข่าวประสัมพันธ์ทั่วไป . วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  1-10  ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560     ผู้บริ...

อ่านต่อ